Zasady obsługi


Pomoc prawna udzielana jest w pełnym zakresie określonym ustawą o radcach prawnych. Usługi oferowane są zarówno poprzez osobisty kontakt z Klientem – w Kancelarii lub w siedzibie Klienta, jak i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość; telefon, poczta elektroniczna. Pomoc obejmuje ustne konsultacje, porady, udzielanie pisemnych opinii prawnych, zastępstwo procesowe i pozaprocesowe. Pomoc jest oferowana zarówno na drodze sądowej (a następnie w toku egzekucji), jak i na drodze pozasądowej (negocjacje z kontrahentami, mediacja, zawieranie ugód pozasądowych, analiza projektów umów, aktów prawnych, wzorców umownych, w tym ogólnych warunków ubezpieczeń).

Obsługa prawna odbywa się w ramach stałego zlecenia (na podstawie umowy o świadczenie stałej obsługi prawnej) lub na podstawie doraźnej umowy (prowadzenie indywidualnej sprawy). Otwarcie stałego zlecenia daje klientowi poczucie bezpieczeństwa prawnego, gwarancję szybkiego rozwiązywania aktualnych problemów prawnych jeszcze przed wystąpieniem sytuacji konfliktowej. Kancelaria Hryniewicz przywiązuje dużą wagę do tego, aby nasi Klienci otrzymali najwyższej jakości usługę w przystępnej i z góry określonej cenie.
Kancelaria nie przejmuje ryzyka ekonomicznego ani nie partycypuje w ryzyku finansowym działalności swoich Klientów. Zasada ta oznacza, że wykluczone jest ustalanie wynagrodzenia wyłącznie od efektów powodzenia sprawy, jako procentu od wyegzekwowanych od przeciwnika Klienta należności lub uzależnianie zapłaty honorarium Kancelarii od wypłacalności dłużnika Klienta. Wspomniane postępowanie jest niedozwolone w myśl Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.