Wynagrodzenie


Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Klientów, stosujemy bardzo elastyczne modele współpracy i ustalania honorarium:
stawka godzinowa – wynagrodzenie stanowi sumę przepracowanych stawek godzinowych. Klient po zakończonym miesiącu otrzymuje od Kancelarii zestawienie godzin przepracowanych na jego rzecz wraz z wyszczególnieniem wykonanych czynności. Najmniejszą jednostką rozliczeniową jest 6 minut (na wykazie równy 0,1 godziny). Z tego modelu rozliczeń korzystają Klienci, którzy zawarli umowę na stałą obsługę prawną, a u których ilościowe zapotrzebowanie na wsparcie prawnika nie jest z góry możliwe do przewidzenia. Po otwarciu stałego zlecenia Klient płaci tylko za faktycznie wykonaną pracę, a nie za sam fakt możliwości korzystania z usługi.
Zachowuje przy tym możliwość skorzystania z pomocy prawnej w każdym, dogodnym dla siebie momencie.
ryczałt (z ewentualną premią za osiągnięcie celu) – wynagrodzenie stanowi określoną z góry kwotę i jest polecane dla Klientów o jasno sprecyzowanych potrzebach, którzy z góry chcą znać koszty obsługi prawnej i chcą mieć je na niezmiennym poziomie. Klient w ramach ryczałtu uzyskuje prawo do pomocy w ramach określonego zadania bez względu na ilość zaangażowanych prawników oraz bez względu na ilość czasu, jakiego potrzebują oni na wykonanie tego zadania. Ta reguła wynagradzania może być dodatkowo połączona z premią za osiągnięcie celu (tzw. success fee); określoną procentowo kwotą od wyegzekwowanego świadczenia.

ryczałt miesięczny z limitem godzin – wynagrodzenie stanowi określoną z góry kwotę i jest polecana dla Klientów, którzy potrzebują stałego wsparcia w ramach określonego ryczałtu. Klient ma do dyspozycji określoną ilość godzin pracy prawników Kancelarii, a po przekroczeniu limitu zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia uzupełniającego według preferencyjnej stawki godzinowej.
wynagrodzenie w postępowaniu administracyjnym, sądowym i egzekucyjnym – honorarium ustalane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 roku, Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).
opłata za indywidualną czynność – honorarium Kancelarii stanowi określona kwota za poszczególną czynność (przygotowanie projektu umowy, porada ustna, opinia prawna, jednorazowe stawiennictwo na rozprawie). Ten rodzaj wynagrodzenia jest dedykowany Klientom poszukującym jednorazowej pomocy prawnej.