Publikacje


Tomasz Hryniewicz

Wybrane publikacje prasowe:

 • „Wina a odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC deliktowego”, Prawo, ubezpieczenia, reasekuracja; grudzień 1997,
 • „Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego” Prawo, ubezpieczenia, reasekuracja; czerwiec 1998,
 • „Roszczenia zwrotne zakładu pracy do zakładu ubezpieczeń” Gazeta prawna z 18 maja 1999 roku,
 • „Udostępnianie danych uczestników kolizji” Gazeta prawna z 19 lutego 2001 roku,
 • „A w szczególności – notatka z policji” Gazeta ubezpieczeniowa z 20 stycznia 2004 roku, nr 3 (520),
 • „Ubezpieczenia gospodarcze po nowelizacji” – Radca prawny nr 70 (1/2004) cz. I, Radca prawny nr 71 (2/2004) cz. II.

Monografie:

 • „Likwidacja szkód komunikacyjnych w praktyce. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”, Wydawnictwo Cycero.pl, Toruń 2012, ISBN 978-83-934624-1-4 – publikacja dostępna w księgarniach internetowych, oraz wybranych księgarniach na terenie całego kraju.


Adrianna Hryniewicz

Wybrane publikacje prasowe:

 • „Bez zbędnej zwłoki. Terminy rozpoznawania spraw.” Gazeta Prawna z 6 października 2003 roku, nr 194,
 • „Postanowienie a decyzja” Gazeta Prawna z 24 grudnia 2003 roku, nr 250,
 • „Zaświadczenie tylko na wniosek” Gazeta Prawna z 15 grudnia 2003 roku, nr 243,
 • „Wyłączenie urzędnika ze sprawy” Gazeta Prawna z 7 listopada 2003 roku, nr 218,
 • „Czy można kserować protokoły” Gazeta Prawna z 13 października 2003 roku, nr 199,
 • „Kiedy można zmienić decyzję ostateczną” Gazeta Prawna z 7 kwietnia 2004, nr 69,
 • „Nieobecność tylko usprawiedliwiona” Gazeta Prawna z 26 lutego 2004 roku, nr 40.