Pro bono


galeria
Wystawa Andrzeja Ciesielskiego w Muzeum Narodowym w Szczecinie, luty 2009 r.
fot. Michał Ciesielski.


Radca prawny to nie tylko zawód, ale i powołanie. Fakt ten wiąże się z określonymi obowiązkami oraz powinnościami względem społeczności i własnego kraju. Mając świadomość znaczenia współczesnej sztuki dla rozwoju kulturalnego Rzeczpospolitej Polskiej Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Hryniewicza w 2011 roku podjęła się sprawowania bezpłatnej i dobrowolnej opieki prawnej nad Fundacją „Moje Archiwum” z siedzibą w Koszalinie.
Pomocą prawną objęta jest działalność statutowa Fundacji w zakresie działalności non profit. Głównym celem Fundacji jest dokumentowanie i prezentowanie działalności wybranych artystów oraz zjawisk w sztuce współczesnej, budowa i utrzymywanie kolekcji obejmującej zbiory dokumentacyjne, zbiory dzieł sztuki, zbiory biblioteczne oraz archiwalia.
.