Prawnicy Kancelarii


Tomasz Hryniewicz
– radca prawny, absolwent UMK w Toruniu, uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 2000 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, dwukrotny członek komisji ds. szkolenia radców prawnych przy OIRP w Bydgoszczy, wieloletni wykładowca prawa ubezpieczeń majątkowych na potrzeby szkolenia agentów ubezpieczeniowych, aplikantów radcowskich, radców prawnych, autor publikacji prawniczych. Specjalizacja – prawo ubezpieczeń majątkowych i życiowych, prawo gospodarcze, prawo autorskie.

Kontakt mailowy: tomasz@hryniewicz-kancelaria.pl.

Adrianna Hryniewicz
– radca prawny, absolwentka UMK w Toruniu, uprawnienia radcy prawnego uzyskała w 2003 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, autorka publikacji prawniczych. Specjalizacja – prawo administracyjne, postępowanie administracyjne.

Kontakt mailowy: adrianna@hryniewicz-kancelaria.pl.

W Kancelarii pomoc prawną świadczą także wspomagający ją prawnicy, w tym aplikanci radcowscy.
Radcy prawni Kancelarii posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.